Zawiesia przeznaczone są do zawieszania oraz stabilizacji torów jezdnych szynowych kolejek podwieszonych z napędem linowym lub własnym, przeznaczonych do transportu materiałów lub ludzi, zaczepy zawiesi dostosowane są do mocowania na kształtownikach obudowy chodnikowej.

Trasy jezdne kolejek podwieszonych są produkowane w różnych odmianach i wersjach, w zależności od wymagań użytkownika i przeznaczenia. Są to:

 • trasa jezdna kolejki podwieszonej DRT
 • trasa jezdna kolejki podwieszonej DRT-2
 • trasa jezdna kolejki podwieszonej DRT 17
 • trasa jezdna kolejki podwieszonej DRT 170/90
 • trasa jezdna kolejki podwieszonej DRK
 • trasa jezdna kolejki podwieszonej DRTK 4
 • trasa jezdna kolejki podwieszonej DRTK 4B

Szyna jezdna prosta typ 17

Szyna jezdna prosta typ 17 stanowi podzespół toru jezdnego szynowej kolejki podwieszonej, przeznaczony do zespołów transportowych kolejek szynowych podwieszonych typu dopuszczonego, wykorzystywanych do przewozu ludzi lub transportu materiałów, z napędem własnym (np. lokomotywą spalinową). Może stanowić element trasy DRT, DRK, DRTK 4, DRTK 4B, DRT 170/90, DRT 17.

Podstawowe dane techniczne:

 • Max obciążenie wzdłużne złącza szyn: 185 kN
 • Max obciążenie złącza szyny w kierunku zawieszenia: 50 kN
 • Maksymalne nachylenie trasy jezdnej: ±27°
 • Maksymalna prędkość jazdy zestawów transportowych: 2 m/s
 • Zalecany łańcuch zawiesia: 18x64, 18x90
 • Profil toru trasy jezdnej:
  • ze wzmocnieniem dolnym 50x16
  • ze wzmocnieniem dolnym i górnym 50x16
  • ze wzmocnieniem dolnym i górnym, podwojone 20x20
 • Materiał: S355JR+N, S355JR+AR lub S480W

Szyny jezdne proste typ 17 stosowane są w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Osprzęt tras jezdnych obejmuje:

 • odciągi
 • zawiesia
 • stabilizatory
Certyfikat na trasa jezdna kolejki podwieszonej DRT