Stojaki cierne wykonywane są z prostych odcinków kształtowników V29 i V32. Jest to stojak cierny natychmiastpodporowy, charakteryzujący się podpornością nominalną i roboczą pozwalającą zastosować go do obudowy górniczej.

W swojej ofercie firma Dremex posiada stojaki cierne:

 • typu SV29, SV29t, SV29tw
 • typu SV32, SV32t, SV32tw

Stojak przeznaczony jest głównie do stosowania jako:

  • element obudowy podporowej prostej,
  • element wzmacniający obudowę łukową istniejącą lub wykonywaną,
  • element podporowy do podciągów i stropnic stalowych lub drewnianych wzmacniających obudowę lub podpierających bezpośrednio górotwór.

Podstawowe parametry techniczne stojaka:

Nominalna podporność stojaka:

 • Stojak SV29180kN
 • Stojak SV29t280kN
 • Stojak SV29tw380kN

Robocza podporność stojaka:

 • Stojak SV29180kN ± 25%
 • Stojak SV29t280kN ± 25%
 • Stojak SV29tw350kN ± 25%
 • Stojak SV32200kN ± 25%
 • Stojak SV32t315kN ± 20%

Opis do rysunku
Hc – całkowita wysokość stojaka liczona od powierzchni podparcia do stopy podporowej,
Zmin- minimalna długość zakładki,
Hrd- długość rdzennika z koronką do jej powierzchni podparcia,
Hsp- długość spodnika z grubością stopy podporowej,

Stojaki SV29t, SV29tw- charakteryzują się odpornością na obciążenia dynamiczne energią 2,8x104

Certyfikat na Stojaki cierne SV232, SV32t
Certyfikat na Stojaki cierne SV29t, SV29tw