Rozpory rurowe stalowe przeznaczone są do stabilizacji odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych, wykonanych z kształtowników V.

W swojej ofercie firma Dremex posiada rozpory rurowe stalowe wieloelementowe:

  • symetryczne RSMD
  • niesymetryczne RSN

Rozpory rurowe stalowe RSN przeznaczone są do stabilizacji odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych wykonanych z kształtowników: V25, V29 oraz V32/34/36 o rozstawie odrzwi od min 0,3 m do max 1,25 m co 0,1 m w tym dla rozstawu 0,75 i 1,25 m. Dopuszcza się (na prośbę zamawiającego) rozpory o innych długościach , ale mieszczące się w zakresie min-max. Stabilizacja odrzwi za pomocą rozpór RSN powoduje wytworzenie przestrzennej konstrukcji z połączonych odrzwi, które wraz z okładzinami i wykładką stają się obudową górniczą wyrobiska. Zgodnie z wymaganiami normy PN-G-15000-7 zostały określone jako rozpory:

  • lekkie „L” dla odrzwi z kształtownika V25,
  • średnie „S” dla kształtownika V29,
  • ciężkie „C” dla kształtownika V32/V34/V36.
Certyfikat na rozpory rurowe do odrzwi obudowy RSN