Zestaw naprawczy odrzwi obudowy służy do łączenia dwóch elementów odrzwi lub odcinków kształtowników V. Zestaw ten stosowany jest jako zamiennik w przypadku uszkodzenia strzemion łącznych odrzwia obudowy lub w przypadku wzmocnienia odrzwi.

Zestaw naprawczy odrzwi obudowy składa się z:

  • Dwóch śrub hakowych M24 o własnościach mechanicznych gruntu - klasa 8.8
  • Jarzma wykonanego z profilu Jd25 lub Jd29 lub Jd32/34/36
  • Nakrętki specjalnej M24 kl. 8.

Odrzwia obudowy łukowej podatnej
Obudowa łukowa przydatna przeznaczona jest do zabezpieczania wyrobisk korytarzowych, głównie w warunkach występowania ciśnień stropowych, dodatkowo w warunkach występowania obciążeń spągowych, ociosowych lub wszechstronnych.

Produkcją odrzwi obudowy górniczej zajmuje się firma – Europejskie Technologie Górnicze – ETG Sp. z o.o.

Certyfikat na zestaw naprawczy odrzwi obudowy