Przeznaczony jest do mechanizacji prac przodkowych w zakładach górniczych. Wykonany jest jako konstrukcja stalowa spawana, składająca się z części stałej i ruchomej (wysuwnej).

Górniczy Pomost Technologiczny GPT jest tak zaprojektowany, że może być stosowany w wyrobisku korytarzowych o przekroju równym lub większym od 13m2.

GTA-MASZYNY ROBOCZE

GTA Mschinensysteme GmbH jest przedsiębiorstwem, działającym na rynku maszyn górniczych od 1979 roku. Konstruuje i wytwarza urządzenia, które znajdują zastosowanie przy drążeniu wyrobisk korytarzowych w podziemnych zakładach górniczych oraz przy budowie tuneli drogowych lub kolejowych.

Wyłącznym przedstawicielem firmy GTA w Polsce jest Dremex, który prowadzi także serwis maszyn i urządzeń GTA w środkowo-wschodniej części Europy.

Wieloczynnościowa platforma robocza AMG 2700 poprawia efektywność pracy i zmniejsza wysiłek fizyczny osób pracujących przy montażu odrzwi obudowy. Wielofunkcyjny wysięgnik ASV umożliwia jednoczesny montaż do trzech odrzwi obudowy.

Wozy wiertnicze podwieszane służą do wiercenia otworów strzałowych i kotwienia. Są one podwieszane na torze kolejki i mogą się poruszać w obu kierunkach. Zastosowanie nowych rozwiązań trasy u jej zawieszenia firmy Dremex umożliwiło wygospodarowanie znacznej przestrzeni ruchowej dla innych maszyn pracujących w przodku na niższym poziomie roboczym.

Wyspecjalizowane systemy maszynowe opracowane przez firmę GTA umożliwiają bezpieczny i ekonomiczny montaż ciężkich obudów górniczych. Nowe systemy urządzeń są podwieszane do stropu za pomocą systemu szynowego, co pozwala uniknąć niebezpiecznej koncentracji urządzeń w przodku chodnikowym.

Certyfikat na maszyny robocze